Preskočiť na obsah

Ako porozumieť zmenenému správaniu

Aby hnev nevyústil do agresie je potrebné mať v čo najväčšej možnej miere prehľad a objektivitu vyostrených situácií.

Vždy je dôležité, aby sme voči prejavom zmeneného správania boli viac vnímavejší

Čím viac sa rozprávate o prejavoch, tým viac môžete lepšie porozumieť správaniu vášho blízkeho.

Každý z členov rodiny si všíma iné veci, čo môže napomôcť k nazeraniu na rovnakú situáciu z rôznych uhlov pohľadov.

Ak identifikujete príčiny hnevu, pokúste sa spoločne hľadať riešenia ako dané podnety eliminovať, prípadne úplne vylúčiť. 

Šesť aktivít, ktoré pomáhajú pri zvládaní  hnevu u chorej osoby

Odosobnite sa

Neberte výbuchy chorého osobne.

Dýchajte

Sústreďte svoju pozornosť na vlastné reakcie nie na správanie chorej osoby.

Nepreukazujte váš hnev alebo nepoužívajte argumenty v domnení, že to bude lepšie, lebo v takomto prípade ide o „prilievanie oleja do ohňa”.

Ochráňte sa

Stojte jeden krok ďalej od chorej osoby, prípadne z boku, nie spredu, aby sa zabránilo zraneniu. Ak sa osoba chystá ublížiť sebe je potrebné vyvinúť silu, aby sa tak nestalo.

Vcíťte sa

Sústreďte sa na pocity chorej osoby, nie na jej činnosť.

Sklamanie z toho, že vám nedokáže niečo povedať a teda s Vami komunikovať je koreňom pre nežiaduce správanie.

Pátrajte po príčine

Prekvapivo vo väčšine vyhrotených situáciách existuje rovnaký dôvod, čo spúšťa vzplanutie emócií chorej osoby. Zapisujte si čo, sa deje predtým: akú činnosť vykonáva, akú náladu má, aké sú podmienky v miestnosti, dennú dobu, alebo obsah rozhovoru. Ak zistíte čo bolo spúšťačom hnevu, môžete sa mu v budúcnosti vyhýbať, alebo ho eliminovať.

Zdieľajte svoje pocity

Nenechávajte si tieto ťažké situácie pre seba podeľte sa s nimi s lekárom, dôverným priateľom alebo s iným opatrovateľom, ktorý sa tiež stará o človeka s demenciou. Rozprávajte o tom čo vás rozčuľuje? Čo funguje?