Preskočiť na obsah

Životný príbeh

Životný príbeh býva častým pozadím stavov dezorientácie v demencii

Poznanie životného príbehu vášho blízkeho napomôže k lepšiemu pochopeniu a zvládaniu stavov dezorientácie

Nespracované životné udalosti z minulosti sú častokrát obsahom týchto stavov.

Preto si ako rodina spoločne sadnite a zozbierajte čo najviac informácii z rodiny ako váš blízky prežíval obdobie detstva, mladosti, dospelého veku ako aj sénia.

Skúste si definovať aké boli jeho obranné mechanizmy vo frustrujúcich situáciách, či sa uzavrel do seba, nadával a pod. 

Zameriavajte sa skôr na emocionálne spracovanie ako na fakty a porozmýšľajte spoločne, či  biografia vášho príbuzného ovplyvnila aj vás v reakciách na zmeny v živote.

Tým prispejete nielen k porozumeniu jeho, ale aj seba samého.

Pokúste zaznamenať kľúčové situácie zo života vášho príbuzného v jednotlivých etapách života.

 1. Obdobie nemluvňaťa, od narodenia po 12- 18 mes.
  Kto vychovával Vášho príbuzného? Mal vytvorené prostredie pre vznik sociálnych väzieb?

 2. Obdobie raného detstva, 18 mes.-3 rokov
  Mal možnosť byť vzdorovitý? Aký bol režim detí v rodine?

 3. Obdobie hravého veku, 3-6 rokov
  Aká bola výchova detí v rodine, v ktorej vyrastal? Mohol v úlohách zlyhávať

 4. Obdobie školského veku, 6-12 rokov
  Aký mal vzťah k vrstovníkom? Prosperoval v škole? Mal dostatok priestoru na vzdelávanie sa?

 5. Obdobie adolescencie, 12-19 rokov
  Ako prežíval prvú lásku? Pubertu? Mohol študovať?

 6. Obdobie dospelosti, 19- 40 rokov
  Ako prežíval vstup do manželstva? Narodenie detí? Zamestnanie?

 7. Obdobie zrelého veku, 40-65 rokov, generativita vs. stagnácia
  Ako sa vyrovnával s odchodom do dôchodku, so stratou alebo oslabením sociálnych rolí, ktoré dovtedy zastával? Ako prijal zmeny, ktoré sa týkajú procesu starnutia?

 8. Obdobie staroby, 65+ vyššie
  Ako sa vyrovnal sa so stratami a zmenami, ktoré mu život priniesol? Je flexibilný, alebo má tendenciu pridržiavať stereotypov?