Preskočiť na obsah

Aktivity na každý deň

Aktivizáciou zachovaných schopností  človeka s demenciou sa podarí udržať jeho sebestačnosť.

Aktivity na každý deň

Niekedy nie je jednoduché nájsť vhodnú aktivitu pre svojho blízkeho, ktorú by zvládol v čo najsamostatnejšie. Pri prevádzaní aktivity je dôležitý proces nie výsledok práce. Pamätajte, že akákoľvek činnosť, ktorá zaujme osobu s demenciou či vedie k nejakej produkcii alebo nie, pomáha stimulovať jeho zmysly. Tým sa jeho vnímanie stimuluje a posilňuje. Aktivity, ako napr. aj prehrabávanie sa v kabelke pomáhajú predchádzať útlmu a spánku počas dňa.

Pri prevádzaní aktivity:

 • využívajte zachované schopnosti klienta

 • minimalizujte rozptyľujúce podnety

 • obmedzte možnosti voľby

 • vyhýbajte sa dvojznačnosti

 • dávajte podrobné inštrukcie a buďte konzistentní

 • napomáhajte konkrétnymi vizuálnymi prostriedkami

 • vylúčte možnosť prípadného neúspechu

Ak príde neúspech, snažte sa:

 • uchrániť človeka s kognitívnym postihnutím pred ďalšími neúspechmi

 • podieľajte sa na zodpovednosti za neúspech, ale realisticky

 • hodnotiť výsledok iba vo vzťahu k úrovni schopností chorého

Ktoré aktivity sú vhodné pre môjho príbuzného?

Činnosti smerujúce k produkcii niečoho, avšak to môžu byť aj aktivity so pseudo- zámerom napr. triedenie fazuliek každý deň, ktoré sú vhodné pre osoby s horšou kognitívnou poruchou.

 • upratovanie,

 • vyvesovanie a skladanie prádla,

 • výpomoc s prípravou jedla, pri pečení (vykrajovanie),

 • polievanie kvetov, sadenie, siatie, kyprenie pôdy, práca na záhrade,

 • zametanie,

 • párovanie ponožiek a pod.

Činnosti zamerané na starostlivosť o seba sú aktivity pri ktorých osoba s demenciou najrýchlejšie stráca kontrolu.

 • česanie, umývanie,

 • starostlivosť o zovňajšok,

 • stravovanie

Hmotné prostredie

 • cestičky v záhrade so zákutiami a s miestom, kde je cieľ cesty podnecujúci na skúmanie a odpočinok a dáva prechádzke zmysel

 • okná s výhľadom na rušné priestranstvá, akými sú ulice, parkoviská, alebo detské ihriská, ktoré priťahujú pozornosť

 • časopisy, knihy veľkého formátu, fotografie usporiadané v albumoch

Sociálne prostredie

Zmysluplná spoločenská aktivita

 • úsmev,

 • slová ako sú „prosím“, „ďakujem“, „nevadilo by Vám“, „prepáčte prosím“ vyvoláva voči sebe samému rešpekt, náklonnosť dávanú aj prijímanú a pocit kontroly nad danou situáciou

Kultúrne prostredie

 • uznávanie hodnôt a tradícií

 • spirituálne a kultúrne vyžitie

Pripravili sme pre inšpiráciu zoznam činností a rozdelili ich na tri úrovne zvládania. Prvá úroveň je pre osoby, ktoré si dokážu zapamätať menej ako dva kroky v inštrukcii. Je teda určená pre osoby, ktoré sú plne odkázané na vašu starostlivosť. Pre tieto osoby je potrebné veľmi citlivo vyberať aktivitu, aby bola primeraná veku a zároveň, aby v nej dezorientovaná osoba uspela.

Jednokrokové aktivity

Jednoduchšie aktivity vyžadujúce jednu činnosť

 • Aranžovanie kvetov do vázy

 • Čítanie básní, recitovanie alebo aj skladanie skladanie (rymovačky)

 • Ochutnávanie rôzneho druhu ovocia, rozpoznávanie chutí

 • Čítanie starých denníkov 

 • Triedenie farebných fazúľ

 • Hrabanie lístia

 • Hranie na hudobnom nástroji

 • Jednoduché hry ako napr. stolový futbal

 • Jednoduché hry s loptou

 • Jednoduché úkony v kuchyni, krájanie jabĺk, rozhovory o varení, utieranie stola

 • Kŕmenie holubov v parku

 • Listovanie v obrázkových časopisoch

 • Masírovanie tela napr. rúk, chrbta

 • Miešanie, vykrajovanie z cesta

 • Spoločné modlenie sa, čítanie z biblie( väčšie písmená, obrázky)

 • Spievanie náboženských, ľudových, národných piesní aj v cudzích jazykoch

 • Navíjanie vlny, triedenie nití

 • Páranie starých košieľ, gombíkov

 • Pitie kávy, čaju + rozhovory na rôzne témy

 • Počúvanie rozhlasu, hudby ( je potrebný starostlivý výber s ohľadom na tempo hovoreného slova a pod. )

 • Polievanie balkónových kvetov 

 • Dokončovanie prísloví a porekadiel

 • Posediačky hra volejbalu s plážovou loptou

 • Spoločné spomínanie, pozeranie albumov, ukladanie fotografií

 • Pozeranie prírodopisných filmov, koncertov, tv kanálov s ľudovou hudbou

 • Spoločné prechádzky s cieľom 

 • Prezeranie obrázkových kníh miest, pohorí

 • Skladanie menšieho prádla

 • Pranie spodnej bielizne v rukách

 • Strihanie čohokoľvek (papier, vlna, handry)

 • Spoločné tancovanie

 • Triedenie gombíkov

 • Umývanie podlahy, utieranie prachu, riadu

 • Vešanie prádla na sušiak

Dvojkrokové aktivity

 • Upratanie riadu po jedle

 • Prestieranie stola, umývanie riadu

 • Počítanie peňazí, mincí

 • Hľadanie jedla podľa obrázkov v kuchynskej knižke

 • Maľovanie vajíčkových obalov, kameňov

 • Pexeso skladanie do dvojíc

 • Pexeso z číslic, písmen a tvorenie viet

 • Kreslenie alebo obkresľovanie

 • Triedenie strukovín, preberanie ryže

 • Lúskanie a čistenie orechov

 • Aktivity súvisiace s ročnými obdobiami- výroba dekorácií, pozdravných kariet

 • Ozdobiť obaly knihy alebo záložky do kníh

 • Vyfarbovanie mandal- zložitejšie tvary

 • Kreslenie ornamentov na výšivky

 • Spoločenská hra dáma, mlyn, príp. šachy

 • Kartové hry

 • Konverzácia v cudzom jazyku nemčina, maďarčina, latina, angličtina, ruština

Trojkrokové aktivity

Zložitejšie aktivity vyžadujúce dlhšiu koncentráciu

 • Zdobenie stromčeka, príprava ozdôb

 • Zdobenie dverí, okien na Vianoce

 • Šitie, štopkanie 

 • Prezliekanie perín a vankúšov

 • Nakupovanie - jednoduché chlieb, rožky

 • Príprava jedla -lúskanie orechov, čistenie zeleniny, hrášku, varenie vajíčok, šalát, plnenie knedlí, miešanie

 • Vyšívanie, kreslenie

 • Písanie pohľadníc, listov

 • Čítanie z novín a časopisov

 • Spoločenská hra - Meno, mesto, zviera, vec

 • Jednoduché origami

 • Lepiť mozaiky z kamienkov

 • Zdobiť ovocie koreninami

 • Háčkovanie, štrikovanie jednoduchých tvarov

 • Spoločné spomínanie- detstvo, škola, vojna, stará mama, rodičia, znárodnenie, o deťoch, o manželovi)

 • Kartové spoločenské hry

 • Žehlenie jednoduchého prádla

 • Strúhanie jabĺk

 • Vyfarbovanie mandaly- zložitejšie útvary

 • Vyrobiť puzzle z novinových obrázkov , jeden ako predloha druhý ako skladačka pre vnukov

 • Maňušky z ponožiek pre vnúčatá

 • Konverzácia v cudzom jazyku nemčina, maďarčina, latina, angličtina, ruština

 • Vyšívanie

 • Vytvorenie fotoalbumu, kreatívne dopracovanie

 • Spoločenské hry- Človeče nehnevaj sa, domino, pasians, šachy

 • Spoločné rozhovory o dianí v TV seriáloch

 • Pracovné zošity na trénovanie rozumových schopností

Publikácie a pracovné zošity